ЦЕНОВНИК НАШИХ УСЛУГА

Собе за психички очуване особе

Наши корисници су старије особе које желе боравак у Дому, као и они, који због старости, болести или породичних прилика није могуће збринути у своје породице.

Цене су изражене у еврима док се плаћање врши у динарској противвредности.

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
 • Независна                                         450
 • Полузависна                                     500

 • Зависна                                             550

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
 • Независна                                         500
 • Полузависна                                     550

 • Зависна                                             600

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
 • Независна                                         640
 • Полузависна                                     690

 • Зависна                                             740

Смештај

24 часовна брига и надзор корисника

од 450€ месечно

Цене су изражене у еврима док се плаћање врши у динарској противвредности.

ЦЕНОВНИК НАШИХ УСЛУГА

Апартмани за психички очуване особе

Наши корисници су старије особе које желе боравак у Дому, као и они, који због старости, болести или породичних прилика није могуће збринути у своје породице.

Цене су изражене у еврима док се плаћање врши у динарској противвредности.

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
 • Независна                                         570
 • Полузависна                                     620

 • Зависна                                             670

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
 • Независна                                         740
 • Полузависна                                     790

 • Зависна                                             850

Смештај

24 часовна брига и надзор корисника

од 570€ месечно

Цене су изражене у еврима док се плаћање врши у динарској противвредности.

Смештај

24 часовна брига и надзор корисника

од 580€ месечно

Цене су изражене у еврима док се плаћање врши у динарској противвредности.

ЦЕНОВНИК НАШИХ УСЛУГА

Собе за психички измењене особе

Смештаја за особе са посебним потребама као што су особе са деменцијом, алцхајмером и друго. За ове особе је резервисан посебан спрат и они спадају у посебно одељење.

Цене су изражене у еврима док се плаћање врши у динарској противвредности.

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
 • Полузависна                                     580

 • Зависна                                             630
КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
 • Полузависна                                     630

 • Зависна                                             680
КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
 • Полузависна                                    730

 • Зависна                                            780
ЦЕНОВНИК НАШИХ УСЛУГА

Цене дневних услуга смештаја

Цена смештаја за боравак краћи од месец дана

Цене су изражене у еврима док се плаћање врши у динарској противвредности.

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
 • Независна                                         40
 • Полузависна                                     45

 • Зависна                                             50

Смештај

24 часовна брига и надзор корисника

од 40€ дневно

Цене су изражене у еврима док се плаћање врши у динарској противвредности.

Дом за старе Бели Камен, Котража ББ, 32235 Котража, Република Србија